Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

1. Podmínky pronájmu strojů

Podmínky pronájmu 2 – taktních a 4 – taktních motorových strojů

-          Předložit platný občanský průkaz

-          Vratná kauce dle dohody ve výši 500 až 4. 000 Kč

-          Používat výhradně námi doporučené oleje a maziva (podrobnější informace před zapůjčením)

-          Za překročení 24hodinového limitu, účtujeme až druhou započatou hodinu po 50 Kč

-          Až započatou dvanáctou hodinu účtujeme celý další započatý den

 

 

2. Povinnosti nájemce

Povinnosti nájemce

-       užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému

-       oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl

-       ukáže-li se během nájmu potřeba provést nezbytnou opravu věci, kterou nelze odložit na dobu po skončení nájmu, musí ji nájemce strpět, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo omezí užívání věci

 

Zpět do obchodu